אתר אינטרנט חדש

עקרונות מנחים אלו והרצון לשיפור מתמיד הובילו אותנו להקמת אתר אינטרנט מקצועי מתוך מטרה להיות נגישים ללקוחותינו בכל עת ומכל מקום. מידע נוסף

הודעה בנוגע לאיתור כספי חיסכון

בתחילת חודש מאי 2013 עלה לאוויר אתר אינטרנט, שבו ניתן לאתר חסכונות פנסיוניים ופוליסות ביטוח חיים של המבוטח או של קרוב משפחתו, שנפטר. מידע נוסף