ביטוח חובה במחיר מציאה

כל נוטל משכנתא מחוייב על ידי הבנק לבטח אותה. שוק ביטוחי המשכנתא מציע מגוון נרחב של אפשרויות ביטוח העומדות לבחירת נוטל המשכנתא. פתרונות כלכליים סוכנות לביטוח מעמידה את ניסיונה לטובת בחירת ביטוח המשכנתא המוצלח ביותר ללקוחותיה.


החזר משכנתא הוא נטל כלכלי חודשי כבד והבנק המלווה דורש להבטיח את כספו למקרה של פגיעה עתידית ביכולת ההחזר של נוטל המשכנתא. פתרונות כלכליים סוכנות לביטוח תסייע לכם לבחור את ביטוח משכנתא המתאים ביותר בכפוף לכל ההיבטים הקשורים לרכישת הנכס ויכולת ההחזר שלכם.

אנשי הסוכנות יציגו בפניכם מדגם מייצג של כל פתרונות ביטוח המשכנתא של הגופים הפועלים בשוק, יענו לכם על כל שאלה וימליצו על הפתרון המתאים ביותר במחיר הכדאי ביותר.


כיצד ביטוח משכנתא משרת גם את נוטליה

למרות שביטוח המשכנתא נועד להבטיח לבנקים את החזרה הוא למעשה משרת את נוטלי המשכנתא היות והוא מבטיח כי נטל ההחזר לא יפול על הלווה או משפחתו במקרה של מוות או אובדן יכולת השתכרות.

ביטוח משכנתא מורכב מביטוח מבנה וביטוח חיים


  • ביטוח מבנה - מבטח את המבנה המשועבד לבנק בפני נזקי מים, רעידות אדמה, וכל סוג של פגיעה בנכס עצמו.
  • ביטוח חיים - מבטח את סכום ההלוואה במקרה של מוות בטרם עת של הלווה, או במקרה של נכות או מחלה קשה המונעים מהלווה להמשיך ולהחזיר את סכום ההלוואה הנותר.


נוטל המשכנתא יכול לבחור את הכיסויים השונים לפגיעות אפשריות שירכיבו את הפוליסה בה הוא מעוניין.